LeatherHoles-Apple[1]

Recently I noticed that MySQL was consuming nearly half a gig of memory.

As you can see, a fresh MySQL install via brew was consuming over 400mb of memory.

Screenshot 2014-07-27 23.35.38

 

Here is how I reduced my memory footprint:

If everything you use is MyISAM, can totally disable InnoDB add this options to my.cnf:

Finally, we’ll restart MySQL.

Screenshot 2014-07-27 23.41.06

3d-abstract_widewallpaper_leave-me-alone_42453[1]

Когато си помисля, че и ти
ще си отидеш някой ден от мене
и подир тебе пътните врати
ще се полюшват празни и студени,
и небесата ще се вкаменят,
и птиците от скръб ще остареят,
а аз ще стана празен кръстопът,
по който само ветрове ще веят,
едно небе ще смазва моя гръб,
в гърдите си ще нося тежък камък
и хорските усмивки ще са скръб -
когато си помисля, че те няма.
Когато си помисля...Не, не, не!
Но ти си тук - усещам те във здрача.
Заспивайки на твойте колене
ще се насмея и ще се наплача...
Сърцето ми събрано на юмрук
полека се отпуска в твойте пръсти.
Да, ти си тук! Усещам, че си тук
по утрото, което пак възкръсва.

Д. Дамянов
announcement-ios7-01[1]

When coding a theme, it can be very useful to be able to get the slug of the current post or page. Here’s an easy function to get the slug from the current post or page.

Once done, simply call the function within the loop to get the post or page slug.

 

b7

Using this method, the truncation is based on the space the text takes up, instead of the number of characters in the string, so it is always perfectly truncated to fill up the space.